SES

Juf Silke, juf Eline, juf Hannelore D., juf Corinne, juf Annemarie en juf Nathalie

MediaNieuws


leesniveau

De leesniveaus op de boekjes worden nu anders aangeduid dan vroeger. Dit komt omdat de manier om het leesniveau van uw kind te bepalen veranderd is. De nieuwe AVI-indeling heeft 12 niveaus. Ze krijgen allemaal een code mee die overeenkomt met een bepaald moment. Zie hieronder een duidelijk overzicht.

AVI-Start Dit niveau krijgt iedere beginnende lezer.
AVI-M3 Midden 1e leerjaar
AVI-E3 Einde 1e leerjaar
AVI-M4 Midden 2e leerjaar
AVI-E4 Einde 2e leerjaar
AVI-M5 Midden 3e leerjaar
AVI-E5 Einde 3e leerjaar
AVI-M6 Midden 4e leerjaar
AVI-E6 Einde 4e leerjaar
AVI-M7 Midden 5e leerjaar
AVI-E7 Einde 5e leerjaar
AVI-Plus Dit betekent dat jouw kind een leesniveau heeft dat hoger is dan het gemiddelde leesniveau van de leerlingen aan het einde van het 5de leerjaar.

Generic placeholder image

Wie is de zorgcoördinator? Graag stel ik mezelf en mijn functie even kort voor!

Dag beste ouders en leerlingen!
Vorig schooljaar zwaaiden we juf Katherine uit als zorgcoördinator op onze school. Sinds september nam ik haar opdracht over. Daarvoor gaf ik vele jaren les in het zesde leerjaar. Hieronder volgt ook een korte uitleg over de job als zorgcoördinator (zoco).
Lieve groetjes en weet dat mijn deur altijd open staat!!
Juf Hannelore (Lore)

Wat doet een zoco zoal op school?
1) Ondersteuning van de klasleerkracht

De zorgcoördinator ondersteunt de klasleerkracht bij zorgvragen op klasniveau of op leerlingenniveau door onder andere observaties, suggesties over de manier van aanpak in de klas, straffen en belonen, klasoverleg,… Zij werkt ook bepaalde klasoverschrijdende thema's uit zoals voorleesweek en enkele forummomenten per schooljaar.

2) Zorgoverleg organiseren

De zorgcoördinator organiseert structureel zorgoverleg. Dit drie maal per jaar met de leerkracht en om de veertien dagen met de CLB medewerker (Vicky Leplae). Dit kan leiden tot aanpassing van het onderwijsaanbod.

3) Vertrouwenspersoon

De zorgcoördinator is ook de vertrouwenspersoon van de school. In de lagere school kunnen leerlingen die met zorgen of problemen zitten bij haar terecht voor een gesprek.

Generic placeholder image